Đó là nhân tố quan yếu hơn cả khi xem xung hợp giới tính. Thường ngày mệnh nữ tương khắc với mệnh nam gọi là Đại hung. Bởi vậy cần tránh Đại hung

Xem Thêm