Ngày hôm nay Bạch Dương có phần tinh tế hơn một chút khi nhận ra đâu là con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của đối phương và ngược lại.

Xem Thêm