Hôm nay sẽ là ngày Guardiola nói lời tạm biệt quá khứ để hướng tới một tương lai tại Manchester sau 58 ngày kể từ khi chính thức từ chức ở Bayern Munich.

Xem Thêm