buông tay

Khóc đi và bắt đầu lại từ đầu, sẽ có người đang đợi em ngoài kia, một người thực sự cần, hiểu và thương em thật lòng. Tôi có một đứa em gái nhỏ, chị em như thể chân tay, em đau tôi cũng đau, em buồn tôi cũng buồn, nhìn em đau khổ từng […]

Xem Thêm