Hari Won, tên thật là Lưu Esther, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1986 tại Hàn Quốc.

Họ là những thần tượng Hàn Quốc được trả thù lao cao nhất showbiz.

Xem Thêm