Hari Won, tên thật là Lưu Esther, sinh ngày 23 tháng 6 năm 1986 tại Hàn Quốc.

Hari Won tự tin khi biểu diễn bằng tiến mẹ đẻ.

Xem Thêm