Thích một người là khi xem phim hàng trăm tấm ảnh có hàng chục người, bạn vẫn tìm ra người đó.

Tình yêu anh dành cho tôi suốt một năm qua đã “hết hạn sử dụng”, anh cần thay người mới.

Xem Thêm