chia tay

Cầm hai cuốn nhật kí trên tay mà Hưng thẫn thờ, chẳng biết quyết định như thế nào cho đúng.

Xem Thêm