Kaka chính thức phải rút khỏi các keo bong da quan trọng của ĐT Brazil tại Copa America 2016 do chấn thương, anh được thay thế bằng Ganso của Sao Paulo.

Xem Thêm