Tôi 34 tuổi, bạn gái 31 tuổi, chúng tôi sống chung 3 năm.

Xem Thêm