Theo giai ma giac mo nếu phụ nữ đã kết hôn mơ thấy ốc sên ám chỉ thu nhập của chồng tăng cao.

Xem Thêm